Lama Rangbar attending teachings given by Dzongsar Khyentse Rinpoche


  • Sidney Australia

Lama Rangbar attending Phagma Nyingthig teachings given by Dzongsar Khyentse Rinpoche in Sidney